فلزپاش تکنــومتــال در زمینه ساخت قطعات صنعتی ، نوسازی و بازسازی قطعات فرسوده ، موفقییت های چشمگیری داشته است

دیگر خدمات

بازسازی اویل پمپ ها ، ایمپلرها ، میکسرها

بازسازی کمپرسورهای اسکرو و بلاورها

بازسازی بلوک های سیلندرهای شاطون زده و ریل های فرسوده

المنت های بازسازی شده کمپرسور اطلس کوپکو

اویل پمپ فرسوده

المنت فرسوده کمپرسور

تعمیر و تنظیم اسکروها

کمپرسور اسکرو تعمیرشده

درپوش بلاور متالایز شده

اسکرو متالایزشده

بلوک سیلندر ترمیم شده

بلوک سیلندر شاطون زده

سیلندر شاطون زده کاترپیلار

بلوک سیلندر ترمیم شده

سیلندر چاپ آسیب دیده

سیلندر چاپ پس از بازسازی

ریل دریل رادیال بازسازی شده

پمپ جهت ترمیم با متال اسپری


بازسازی المنت ها و استیج های  کمپرسورهای اسکرو

Oil Free , ZR , ZT