فلزپاش تکنــومتــال خدمات خود را در زمینه ایجاد پوشش های مقاوم خورندگی شیمیایی به صنایع مختلف ارایه نموده و در این راستا از تجاربی غنی برخوردار گردیده  فلزپاشی بمنظور ایجاد پوشش های محافظ و مقاوم خورندگی به روشهای گالوانیکی و یا حفاظت های مکانیکی ، اقتصادی ترین روش جهت حفاظت سازه های نفت و پتروشیمی و صنایع دریایی در محیط های نمکی ، اسیدی ، گازهای خورنده ، مخازن و تجهیزات دارویی و مواد غذایی و مواد شیمیایی می باشد


ایجاد پوشش هایی از آلومینیوم ، قلع ، روی ، سرب و پوششهای نیکل ، اینکونل ، مونل و ... به روش متال اسپری اقتصادی ترین ، سریعترین ، با کیفیت ترین و مقاوم ترین انواع پوشش جهت حفاظت خوردگی می باشد

متالایز هاب Hub

متالایز حوزینگ  توربین باد  Housing

شافت توربین باد در حال انجام عملیات پوشش دهی

متالایز چرخ دنده توربین باد  Yaw top

الومینایز مخازن و داکت های پتروشیمی رازی

ایجاد لاینینگ اینکونل مخازن پتروشیمی بندر امام خمینی

پوشش های مقاوم خورندگی شیمیایی